Opleidingenoverzicht
Samenwerken aan Water

Zoek de opleiding die bij jou past:

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
analyse van bestuur | adviesnota's schrijven | behandelen van bestuurlijke adviesnota | centrale bespreking adviesnota


Duur:
3 dagdelen

Website

Politieke antenne Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Praktische inzichten en vaardigheden op het gebied van communicatie, presentatie en beinvloeding om te opereren in een politiek-bestuurlijk omgeving.ë


Duur:
2 dagen

Website

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

Bestuursacademie

Vakgebied:
Bestuur

Programma:
Inzicht in politiek bestuurlijke situaties, aanpassen gedrag en optreden | vaardigheden sneller en effectiever invloed uitoefenen


Duur:
3 dagen

Website

Brabant

Avans+

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
inzicht in de nieuwste mogelijkheden van de totale keten en kent de samenhang tussen de diverse disciplines. U past de verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. Als professioneel leider geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van


Duur:
1 jaar

Website

Brabant

Avans+

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
inzicht in de nieuwste mogelijkheden van de totale keten en kent de samenhang tussen de diverse disciplines. U past de verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. Als professioneel leider geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van


Duur:
1,5 jaar

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Drinkwatercode | benodigde materialen | desinfecteermiddelen | veiligheidsaspecten werken met chemicaliën | hygiënisch werken | spuien en desinfecteren | persoonlijke en algemene hygiëne op het werk | maatregelen bij calamiteiten en storingen


Duur:
1 dag

Website

Monteur gas/water/warmte niv. 2 mbo 2, toelating d.m.v. intakegesprek

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Graven van sleuven en putten, aanleg en monteren van dostributienetten | werken aan gas-, water- , en warmtenetwerken | storingen. Daarnaast keuzevakken.


Duur:
2 jaar

Website

Eerste monteur gas/water/warmte niv. 3 In het bezit van diploma monteur gas, water en warmte

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Graven van sleuven en putten, aanleg en monteren van dostributienetten | werken aan gas-, water- , en warmtenetwerken | storingen.Daarnaast keuzedelen en generieke vakken zoals Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap


Duur:
1,5 jaar

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
klassieke zuiveringsstappen | beluchting en ontgassing, grondwaterfiltratie, coagulatie inname/behandeling oppervlaktewater | spoelwater en slibverwerking | nieuwe zuiveringstechnieken | bedrijfsvoering | zuiveringstechnologisch ontwerp | herbe


Duur:
9 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
overheidsbeleid t.a.v. legionellapreventie | beheersconcepten | eisen aan beheersconcepten voor apparatuur alternatieve technieken | fysische en fotchemische technieken | electrochemische technieken | legionellabeheersplan


Duur:
1 dag

Website

Asbestcement vmbo/mbo

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
soorten en vormen asbest | gezondheidsrisicoës, Arbo-besluit, asbestverwijderingsbesluit | arbeidshygienische maatregelen | verpakken en afvoeren van afval | reinigen werkplek en gebruikte apparatuur/gereedschap | persoonlijke beschermingsmiddele


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Het drinkwaterbedrijf, water de grondstof en het distributieproces


Duur:
19 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Het drinkwaterbedrijf, water de grondstof en het productieproces


Duur:
19 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
bodemverontreiniging | bedreigen voor het diepere grondwater | beheer van kwaliteit van het grondwater | rol drinkwaterbedrijven


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wet- en regelgeving | beheer leidingwaterinstallaties | beheerspakketten | documentatie en tekeningen voorbeheer | kennis over toestellen | beveiligingen tegen terugstroming | Legionalla | waterbehandeling algemeen | alternatieve technieken |


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wettelijk kader en inspectiebeleid | beoordeling van het ontwerp, de aanleg en het beheer | legionella problematiek en regelingen | bestaande en nieuwe installaties | beveiligingstoestellen


Duur:
10 dagen

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicalien | veiligheidsaspecten | spuien en desinfecteren | methoden om hygienisch werken | effectzones en risicomatrix | algemene en persoonlijke hygiene


Duur:
E-learning

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Wat is legionella | Mogelijke risico's | maatregelen tegen legionella | overzicht legionellawetgeving


Duur:
E-learning

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
waterkwaliteit en hygiënisch werken | ontwerp, aanleg en beheer van leidingsystemen | juridische aspecten bij aanleg en beheer van leidingsystemen | drinkwaterinstallaties en legionella


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
gebruik, beheer en exploitatie van grond- en oppervlaktewater | zuiveringsprocessen bij drinkwaterbedrijven | afstemming tussen vraag en aanbod van drinkwater | energievoorziening en bedrijfsvoering van de drinkwaterbereiding


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
bedrijf en omgeving (o.a. organisatie drinkwatersector) | winning en zuivering (o.a. bronselectie en -bewaking) | transport en distributie (o.a. ontwerp)


Duur:
20 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicaliën | veiligheidsaspecten | methoden hygiënisch werken | waterkwaliteit en bemonstering | calamiteiten en storingen | persoonlijke en algemene hygiëne | (onderdelen van) productieproces eigen bedrijf


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicaliën | veiligheidsaspecten | spuien en desinfecteren | methoden voor hygiënisch werken | watermonsters | calamiteiten en storingen | persoonlijke en algemene hygiëne.


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
eigenschappen van legionella en risicofactoren | monsterneming voor onderzoek | wet- en regelgeving | traditionele en alternatieve technieken | invulling zorgplicht | bouwstenen van een beheersplan


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
Regeling legionellapreventie in drinkwater | NEN 6265:2007 Water- Detectie en telling van legionella | NEN-EN-ISO 11731 Water - Telling van legionella | NEN 6414 Water en slib


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
de Nederlandse bodem en geohydrologie | soorten bodemverontreiniging | Nederlands beleid | verontreinigde grond | globale inhoud CROW400


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
integrale aanpak beheer leidingnet | projectmatig werken | communiceren, samenwerken, leiding geven | aabesteden, bestek, gunning, contracten | juridische aspecten | voorbereiding en begeleiding aanleg | monitoring | hygienisch werken | budge


Duur:
9 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
materialen en chemicalien | veiligheidsaspecten | spuien en desinfecteren | methoden om hygienisch werken | watermonsters | maatregelen bij calamiteiten | persoonlijke en algemene hygiene


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
eisen voor spoelen, reiniging en desinfectie (Waterwerkblad 2.4) | plan van aanpak voor spoelen, reinigen en desinfecteren | wetgeving t.a.v. lozingen op het riool


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
keuze saneren of vernieuwen | overzicht saneringstechnieken | keuze saneringstechniek o.b.v. omgevingsfactoren, materiaal en levensduur | werkvoorbereiding | uitvoering en begeleiding


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
water als grondstof | het distributieproces


Duur:
8 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
water als grondstof | het productieproces


Duur:
8 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
vloeistofmechanica (o.a. fysische eigenschappen van vloeistoffen) | waterkwaliteit en hygiëne (o.a. chemie van het water) | ontwerp, uitvoering en beheer van leidingsystemen (o.a. leidingnetcomponenten)


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
wet- en regelgeving | de concept-omgevingswet richtlijnen voor goede voorbereiding | gedrag in het veld en acties ter plaatse | (persoonlijke) gevolgen van overtredingen.


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Drinkwater

Programma:
winning grond- en oppervlaktewater | beluchten en spoelen | filtratietechnieken | ontharding | desinfectie en oxidatie | volkvorming en verwijdering | geavanceerde oxidatieprocessen


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Geoplan

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Soorten- en gebiedsbescherming | Wet natuurlijkbescherming en aanvullingswet natuur | Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen | inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren


Duur:
2 dagen

Website

Appendages Minimaal afgeronde MTO opleiding

Gelderland

HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Europese en Amerikaanse normen en overheidseisen | soorten appendages | uitvoeringsvormen | bestelprocedure | technisch evalueren


Duur:
4 dagen

Website

Basiscursus Milieubeleid mbo 4, 2 jaar werkervaring, wis- en scheikunde op havo niveau

In-company

HAS Kennis Transfer

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Instrumenten vormgeven/uitvoeren milieubeleid | Europese regelgeving, Nederlands milieubeleid


Duur:
5 dagen

Website

Basiscursus Milieutechnologie mbo 4, 2 jaar werkervaring, wis- en scheikunde op havo niveau

In-company

HAS Kennis Transfer

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Milieuchemie, praktijksituaties milieukunde, opbouw en verspreiding land- en waterbodems, wetgeving waterkwaliteit


Duur:
6 dagen

Website

In-company

HAS Kennis Transfer

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
raakvlakken tussen milieubeleid en de ruimtellijke orderning | wet ruimtelijke ordening | bestemmingsplan | structuurvisie | omgevingsvergunning | vergunning natuurbeschermingswet


Duur:
3 dagen

Website

Gelderland

Hogeschool Van Hall Larenstein

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Nederlands watersysteem, hydrologische kringloop, kwantitatieve aspecten watersysteem, practicum 'meten', geohydrologie, DINOloket


Duur:
1 dag

Website

Zeeland

Hogeschool Zeeland

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
voeding, wet- en regelgeving | kweeksystemen | omgaan met afvalstromen | innovaties en toekomstperspectieven | voedselveiligheid | bedrijfsplannen | ethiek en welzijn


Duur:
16 dagen

Website

Brabant

Human Nova

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
wegnemen van risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, danwel tot aanvaardbaar niveau terugbrengen


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
wet algemene bepalingen omgevingsrecht | soorten vergunningen | rollen binnen Wabo | activiteitenbesluit | samenhang andere wetgeving | Wet BIBOB | zienswijzen en weigeringsronden | GPBV-bedrijven | NEN | externe veiligheid


Duur:
7 dagen

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
inrichting waterhuishouding in NL | hydrologie | dijken en keringen | waterkwaliteit | riolering | inleiding watermanagement | spelers in de waterwereld | waterketen | waterwetgeving | waterbouwkunde | water en ruimte


Duur:
5 dagen

Website

Gelderland

Wageningen Universiteit

Vakgebied:
Grond- en oppervlaktewater

Programma:
Tijdens de leergang Werken aan Water leert u op een andere manier denken en handelen rondom complexe vraagstukken op het gebied van watersystemen in de landelijke omgeving.


Duur:
6 dagen

Website

Brabant

Human Nova

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
maken van een risicoanalyse voor leidingwater en proceswater | BRL 6010 | toezicht


Duur:
1 dag

Website

Gelderland

NCOI Techniek

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
positioneren van onderhoud binnen de organisatie en relevante onderdelen voor onderhoud, bijv. SLA | opstellen van onderhoudsplan | implementeren en kwaliteitsborging onderhoudsplan


Duur:
9 dagen

Website

Gelderland

ROVC

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
werking en doel van een pomp | verschillende pomptypen | hoofdonderdelen pomp | pompcurve en basisbegrippen | symbolenkennis


Duur:
1 dag

Website

Pomptechniek (basis) Niet vermeld

Zuid-Holland

Oveducon

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
Hoofdgroepen in vloeistofpompen | pompkarakteristieken | juiste werkpunt van de pomp | waaiers | type pompen | asafdichtingen | schakelingen van pompen | zuigleiding en persleiding


Duur:
1 dag

Website

Zuid-Holland

Oveducon

Vakgebied:
Installatietechniek

Programma:
Configureren pompsysteem | NPSH berekeningen | samenstellen leidingsystemen | stromingsleer | stappenplan | verbeterpunten installatie | analyseren defect materiaal | elektrische storingen


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Geoplan

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
Relatie water, RO en bouwen onder de omgevingswet | zorgplicht gemeente | verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
ruimtelijke adaptatie | omgang met regenwater | aanleg beheer en monitoring | betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen


Duur:
4 dagen

Website

Wageningen, Delft, Amsterdam

Wageningen Universiteit

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
basiskennis stedelijk klimaat | klimaatadaptatie: maatregelen | klimaatadapatie: ingrepen en stedelijke planning


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Geoplan

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
Kennis van ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling | waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte | gevolgen omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
verschil tussen weer en klimaat | klimaatmodellen | toepassing klimaatscenario's | extreme verschijnselen | flexibele inrichting | klimaatproof inrichten


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
omvang van wateroverlast en schade | ecosysteemdiensten | stedelijk gebied | landelijk gebied | building with nature | integrale aanpak


Duur:
3 dagen

Website

Niet vermeld

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
zeespiegelstijging | hitte | rivierafvoer | neerslagtoename | droogte | ruimtelijke adaptatie | omgevingsbeleid | instrumenten en processen


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
watersystemen en samenhang | relevante systeemonderdelen | modelconcepten | 2D modellering | kalibreren, valideren en verifieren


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Geoplan

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier | regenwateroverlast in stedelijk en buitengebied | bodemdaling en wateroverlast | regenwaterschade en verzekeringen


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
klimaatopgaven en ambities | bestuursakkoord, participatie en omgevingswet | risicodialoog | stakeholder- en belangen analyse | gedragspsychologie en interventies | effectief gedrag van jezelf


Duur:
1 dag

Website

Gelderland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Klimaat

Programma:
omvang van droogteproblematiek in NL | waterkwaliteit | waterkwantiteit | veengebied en bodemdaling | verziltingsrisico's | stedelijk gebied | hittestress, rioolzorg


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
civieltechnische vaardigheden | grondwerk | rioleringen en wegen | speciale constructies | bemalingen


Duur:
1 jaar

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
begrippen en opbouw soorten rioleringen | veilig betreden riool | gebruik van PBM's | communicatie en afspraken onderling | gevaren gezondheid | werken met meetapparatuur


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
context en zorgplichten | ontwerpen (o.a. belasting op het systeem, grondslagen en normen) | beheren (o.a. gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren)


Duur:
28 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
herkenning (grond)water overlast en -onderlast | beleid | wettelijk kader | grondwaterzorgplicht en het verbrede GRP | hoog en laag Nederland, verschilende regio's | aanpak op woning, wijk en gemeentelijk niveau | technische en bouwkundige oplo


Duur:
2 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
wettelijke grondslag rioleringszorg en planvorming | typen rioolstelsels | riolering als onderdeel van waterketen en watersysteem | onderzoek aan riolering | hydraulische belasting | keuze van type stelsel en hoofdstructuur | rioleringsprojecte


Duur:
4 dagen

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
soorten riool | riooltekening lezen | huisaansluitingen | constructies | materialen | wet- en regelgeving | rol van toezichthouder


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
Watersysteem en waterketen | soorten rioolstelsels | onderdelen van de riolering | materiaalkennis | aanlegmethoden | rioleringstekeningen | classificatie


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
kwaliteitseisen | onderzoeksmethoden | interpreteren resultaten | maatregelen | prioriteiten maatregelen


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
NEN-EN 13508-2+A1 | verschillen tussen de NEN normen | oefenen met ede NEN


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
typen stelsels en onderdelen riolering | gemeentelijk besluitvormingsproces | belasting riolering | vloeistofmechanica | inspecteren, classificeren en beoordelen | operationeel beheer


Duur:
16 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
nieuw beleid en wetgeving | invulling omgevingsmanagement | integrale modellering stedelijk water


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Riolering

Programma:
rol van visuele inspectie | nut en noodzaak | waarnemen, herkennen, classificeren en coderen volgen NEN- EN 13508+A1 | borgen van kwaliteit


Duur:
2 dagen

Website

GIS mbo 4, 2 jaar werkervaring, wis- en scheikunde op havo niveau

In-company

HAS Kennis Transfer

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
GIS en bodeminformatiesystemen | geostatistiek en tijdsanalyse (module van opleiding Duurzaam Ruimtegebruik)


Duur:
2 maanden

Website

Milieu en ruimtelijke ordening mbo 4, 2 jaar werkervaring, wis- en scheikunde op havo niveau

Niet vermeld

HAS Kennis Transfer

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
Milieu in relatie tot RO | zonering | WRO | milieuthema's | water, geur en bodem (module van opleiding Duurzaam Ruimtegebruik)


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
positionering omgevingsrecht | Wabo | Europees milieurecht | Wet milieubeheer | inrichtingen, vergunningen en algemene regels | activiteitenbesluit | afvalstoffen | water | bodem | externe veiligheid | natuur


Duur:
5 dagen

Website

Omgevingsrecht Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
omgevingsrecht per 2021 | opbouw van het nieuwe stelsel | gebieden | betrokkenen | fasering en deelvergunning | handhaving en toezicht | jurisprudentie


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Ruimte en veiligheid

Programma:
omgevingsrecht | handhaving | technische aspecten | documentenonderzoek | jurisprudentie | communicatieve vaardigheden | bedrijfsbezoeken | integrale casus


Duur:
1 jaar (30 dagen)

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
toezicht en handhaving in de Awb | effectiviteit van handhaving omgevingsrecht | keuzecriteria bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten | bestuurlijke strafbeschikking | bestuursrechtelijke handhaving binnen de Wabo


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
basisprincipes ontwerp | aanlegmethoden | grondmechanica | proces vergunningverlening | onderhoud en inspectie van leidingen | buisbelasting en buisgedrag | berekeningsmethoden | beoordeling van leidingen in waterstaatswerken


Duur:
6 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
eigenschappen (afval)stoffen | soorten monsters | rol monsternemer | protocollen | NEN 6600 | calibratie apparatuur | analyse milieudelicten | debietmeting afvalwaterstromen | meest gebruikte technieken | onderzoeksplan | conservering van m


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
keuze uit 4 modules


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Vergunningen en handhaving

Programma:
waterschapsbeleid | waterkwantiteit en -kwaliteit | waterkeringen | ecologie en stofeigenschappen | riolering en zuiveringstechnieken | zuiveringsheffing en verontreiningingsheffing | vergunningverlening | bestuursrecht en strafrecht | monste


Duur:
17 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
ecologische principes van watersystemen | watertypen en ecologische beoordeling | ecologische problemen, inrichting en beheer


Duur:
16 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Strategy & planning | risk & review | decision making | asset information | life cycle delivery | organisation & people


Duur:
10 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
basiskennis hydraulica en hydrologie | relatie grond- en oppervlaktewaterstand | knelpunten stedelijk gebied | berekeningen van eenvoudige watergangen, duikers en overstorten | interpretatie van de rekenresultaten | alternatieven afvoerbehoefte


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
waterkwaliteit (o.a. fysische, chemische en biologische aspecten watersysteem | beoordelen waterkwaliteit) waterkwantiteit (o.a. hydrologisch systeem Nederland | waterbalans | neerslag-afvoer proces) | actueel waterbeheer (o.a. wetgeving | belei


Duur:
17 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
het rijn- en maassysteem | functies in het systeem | systeem van de toekomst


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
ecologische functioneren watersysteem | standplaatsfactoren | wetgeving | proces van doel, ontwerp, aanleg naar beheer | monitoring | onderhoud


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
methodiek, achtergrond en principe | functieafweging | beheer en onderhoudsmaatregelen | communicatie met bestuur


Duur:
1 dag

Website

In-company

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
ecologie van blauwalgen | toxines en effecten | modelstudies | detectie van blauwalgen | klimaatverandering en blauwalgen | van watersysteemanalyse naar maatwerkmaatregelen | blauwalgoverlast


Duur:
2 dagen

Website

Modern Rivierbeheer Niet vermeld

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
achtergronden rivierbeheer | praktijk en onderzoek rivierregulering en hoogwaterveiligheid | rivierbeheer en de omgeving | de komende jaren


Duur:
4 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
inventarisatie risico's in stedelijk gebied | blootstellingsroutes en ziekteverwekkers | meest voorkomende bacterien | maatregelen | omgaan met dilemma's


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
civiel biologeren | biologen civiliseren | aanpak beheer van oevers | hydrologie en proces | effecten op fauna | wetgeving | effecten op flora en vegetatie


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
toxische stoffen | basiskennis toxiciteit | concentraties | verspreiding | effecten | lozingen en calamiteiten


Duur:
1 dag

Website

Peilbeheer vmbo/mbo

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
o.a. watersysteem en waterhuishouding | relatie grond- en oppervlaktewater | problemen en oplossingen binnen de waterhuishouding | waterbalans, waternood, GGOR, WB21 | relatie peilbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
inleiding ecologie | fysische aspecten | chemische aspecten | voorkomende organismen | stof- en energiekringlopen | nutriëentencycli | bepalen waterkwaliteit


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
functioneren van het watersysteem | wetgeving en beleid | onderhoudsvormen | beheer in stedelijk en landelijk gebied | monitoring en evaluatie | communicatie


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
dagelijks beheer (meteorologische aspecten waterkringloop) | wateroverlast (o.a. overlastverwachtingen) | verdroging (grondwatergestuurd beheer) | beleid | veiligheid


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Context watersysteem | istallaties en karakteristieken | slimme sturing, dagelijkse procesvoering en beheersing.


Duur:
12 dagen

Website

Noord-Holland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
bronnen van infectieziekte, biologische agentia, schimmels, virussen, bacteriën en parasieten | besmettingsroutes | herkennen van signalen en symptomen | preventieve maatregelen voor de meest voorkomende infectieziekten


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterbeheer

Programma:
Geologie en grondwatersysteem van NL | verzadigde en oververzadigde zone | grondwaterstroming en potentiaaltheorie | grondwaterdata en monitoren | systeemanalyse | grondwaterberekeningen en tools | grondwatermodellering | interactie grondwater


Duur:
7 dagen

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
communicatie | veiligheidsbewustzijn | zorgvuldig graven | werken met gezond verstand


Duur:
1 dag

Website

Gelderland

SOMA-bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
veiligheid en werkterrein | grondwerk | waterbouw | houtconstructies


Duur:
2 jaar

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
De focus ligt op het ontwerpen van verschillende typen kademuren in zee- en rivierhavens. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het probabilistisch ontwerpen van kademuren, kade-elementen en de materiaaleigenschappen en -kosten.


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
grondwerk, fasering van dijkversterkingsproject | conditionering | veiligheid en conditionering | constructies en monitoring


Duur:
3 dagen

Website

Zuid-Holland

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterbouw

Programma:
fysica van rivieren | meetmethoden en innovaties | numeriek modelleren | fysica van meren en reservoirs | fysica van kustzeeen en oceanen


Duur:
3 dagen

Website

Dijkwacht 1 Niet vermeld

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
focus ligt op het herkennen van signalen van dijkfalen en het communiceren hierover en tevens de maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden.


Duur:
1 dagdeel

Website

Dijkwacht 2 Niet vermeld

Zuid-Holland

Deltares Academy

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
afschuiven van de dijk | piping | uitspoeling | erosie.


Duur:
1 dagdeel

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
primaire en regionale keringen | technische aspecten van ontwerp en aanleg | wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen | beheer en onderhoud | veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Module Dijkenbouw | Module Dijkontwerp | Module Dijkversterking in uitvoering | Module Integratie & Vakmanschap


Duur:
20 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Biologie van de Muskus- en Beverrat en Bever (populatiedynamica) | Ontstaan van Nederland (leefgebied en verspreidingsgedrag) | Waterhuishoudkundig systeem (waterkeringen in Nederland) | Wetgeving (gedragscode en toepassing) | Flora en Fauna (exo


Duur:
niet vermeld

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen | status en rol provincie versus waterschappen | normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen | specifieke aandachtspunten bij het


Duur:
niet vermeld

Website

Zuid-Holland

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
technische kennis van waterkeringen | faal- en bezwijkmechanismen | visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen | het gewenste inspectieproces | gestructureerde vastlegging | analyse van waarnemingen | gebruik va


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
risicobenadering binnen de waterveiligheid | risicoafweging | welke normen zijn aanvaardbaar? | gevolgen en effecten | kosten en baten | het lezen en opstellen van fouten- en beslisbomen | communicatie over risicoës naar bestuur en maatschappij


Duur:
niet vermeld

Website

Niet vermeld

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Digigids, zorgplicht en inspectieplan | Schadebeelden diagnosticeren en prognosticeren | Schadebeelden in relatie tot faal- en bezwijkmechanismen | Bepalen van (beheer)maatregelen bij veel voorkomende schadebeelden.


Duur:
2 dagen

Website

Brabant

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Inspectieproces | Uniform inspecteren volgens de Digigids | Inspecties en de zorgplicht | Faal- en bezwijkmechanismen | Laatste inzichten van inspectie van gras- en steenbekleding.


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Na afloop van module 1: ken je de hoofdlijn van de nieuwe veiligheidsfilosofie ken je de begrippen risicobenadering en overstromingskans, dijkvak, dijktraject, faalkansbegroting, semi-probabilistisch en probabilistisch, falen, bezwijken, lengte-effec


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Uitleggen wat de nieuwe normering en de zorgplicht inhouden en wat dit betekent voor je werk | Uitleggen wat risico-gestuurd werken inhoudt, welke voordelen deze manier van werken heeft en hoe je risico-gestuurd kan werken | Uitleggen waarom het b


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

PAO Techniek en Management

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
Deze cursus behandelt de globale SOS en het opstellen van een lokale schematisatie. Ook komen de beoordeling van piping bij dijken via D-Soil Model en Ringtoets en van macrostabiliteit via D-Soil Model en BM Macrostabiliteit aan de orde.


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterveiligheid

Programma:
succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is er te behalen, welke problemen spelen er bij de beoordeling en het ontwerpen van keringen | beschikbare meettechnieken en instrumenten | het opzetten van een goed meetplan, gege


Duur:
2 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
kosten op een zuivering | kosten- en budgetbeheersing | faalkosten | eigen invloed op het beheersen van de kosten | leren en verbeteren in uw eigen organisatie | het uitwerken van een verbeterplan.


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
zuiveren van afvalwater (5 dagdelen): zuiveringsproces van afvalwater, zuiveringstechnieken | ontwerp, beheer en troubleshooting (14 dagdelen): programma van eisen bij nieuwbouw of uitbreiding, systeemkeuze, dimensioneren van ontwerpen, projectaanpa


Duur:
22 dagen

Website

IJsselstein

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
soorten slib | doel van slibbehandeling | indikking, voorbehandeling, gisting, ontwatering en eindverwerking | gebruik van polymeren bij indikking en ontwatering | handelingsperspectief, speelparameters en kosten van de verschillende stappen | m


Duur:
3 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
eigenschappen van (afval)stoffen | soorten monsters | protocollen voor monsterneming | NEN 6600-1 | kalibratie van apparatuur | meest gebruikte technieken bij monsterneming | conservering van monsters NEN-EN-ISO5667-3 | bepalen van de slibvolu


Duur:
2 dagen

Website

Eigen werkplek

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
praktijkopdrachten: procesvoering | controleren en meten | procesbeheersing, onderhoud en storingen | beleid en planvorming


Duur:
100 uur

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
microscopie: instellen en gebruiken van een microscoop | vlokkwaliteit: herkennen en benoemen van de belangrijkste kenmerken van de slibvlok | draadvormende bacteriën: visuele kwantificering en identificatie | protozoën en metazoën: identificatie


Duur:
5 dagen

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
slibgistingsproces | ontwerpaspecten | bedrijfsvoering en storingen/calamiteiten | optimalisatie van het proces | nieuwe technieken | praktijkvoorbeelden.


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
het lozingenbeleid en de gevolgen daarvan | stikstofverwijdering (stikstofbalans, nitrificatie, denitrificatie, uitvoeringsvormen) | fosfaatverwijdering (fosfaatbalans, chemische en biologische defosfatering) | gecombineerde stikstof- en fosfaatve


Duur:
12 dagdelen

Website

Breda, Utrecht, Zwolle

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
basiskennis chemie, microbiologie, waterverontreiniging en -wetgeving | zuiveringsprocessen voor huishoudelijk afvalwater, actiefslib-principes en stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking | zuiveringsprocessen industrieel afvalwater, pompen


Duur:
21 dagdelen

Website

Breda, Utrecht, Zwolle

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
basiskennis, met onder andere waterketen en ë systeem, chemie, microbiologie, fysischëchemische processen, actief slib, stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking, zuivering van rioolwater, zuivering van industrieel afvalwater | pompen en tech


Duur:
31 dagdelen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
energieproductie | inrichting en zuiveringstechnieken | bezoek aan een energiefabriek | inzicht in de energiebalans van de eigen zuivering | warmtekrachtkoppeling (WKK).


Duur:
3 dagen

Website

Utrecht

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
terugwinning van grondstoffen, zoals N, P, cellulose, eiwitten, aquatische biomassa | producten: struviet, alginaat, papiervezels, micro- en bioplastics (PHA), gassen | afnemers, zoals de bouw, asfalt, leveranciers van gas | processen en technieke


Duur:
1 dag

Website

In-company

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
bronnen van infectieziekte, biologische agentia, schimmels, virussen, bacteriën en parasieten | de vormen waarop je besmet kunt raken | besmettingsroutes | herkennen van signalen en symptomen | preventieve maatregelen voor de meest voorkomende in


Duur:
1 dag

Website

Brabant

Wateropleidingen

Vakgebied:
Waterzuivering

Programma:
principes en werking van anammox, stikstofcyclus, inzicht in energiegebruik van eigen zuivering, toepassing van bestaande installaties.


Duur:
3 dagen

Website

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Achtergrond AMvB | inzicht in structuur nieuwe activiteiten AMvB | Omgaan met meldingen en vergunningen | kennis van voorschriften | ingetraal handhaven | 2e fase activiteitenbesluit in de praktijk


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
inrichtingen | relatie activiteitenbesluit met andere wetgeving | type A, B en C-bedrijven | meldingen | lozingen | inhoud activiteitenbesluit


Duur:
1 dag

Website

BOA Basisbekwaamheid Niet vermeld

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) moet u bekwaam zijn voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en voor het opmaken van een procesverbaal. De basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar bereidt u voor op deelname aan het door de min


Duur:
4 dagen

Website

Milieurecht Niet vermeld

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
De Wabo, de nieuwe Omgevingswet, de nieuwe Wet natuurbescherming (per 1 januari 2017), het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverande


Duur:
5 dagen

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming | Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen en de relatie met de Wabo | Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures | Aan


Duur:
2 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
doelen en ontwerpprincipes omgevingswet onderdeel water | opzet en inhoud wat betreft waterbeheer | gevolgen gewijzigde wet- en regelgeving


Duur:
1 dag

Website

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Bestuursacademie

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
het nieuwe stelsel | relatie met andere wetten | overheids- en burgerparticipatie | integraal samenwerken | opzet en inhoud | de 6 kerninstrumenten


Duur:
1 dag

Website

Wateropleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
in ontwikkeling


Duur:

Website

Wateropleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
in ontwikkeling om specialisten zelf de kennis te laten overdragen


Duur:

Website

Wateropleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
in ontwikkeling voor verschillende doelpgroepen, gericht op de routekaart


Duur:

Website

Omgevingswet Niet vermeld

Eindhoven, Zwolle

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
doelstellingen omgevingswet | kerninstrumenten op hoofdlijnen | omgevingswaarden | instructieregels | omgevingsplan en omgevingsvisie | invulling gebruiksruimte in omgevingsplan | invulling grondeigendom op hoofdlijnen | omgevingsvergunning en


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Mibacu

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Na het volgen van de cursus ben je bekend met de doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet voor het onderdeel water, bekend met de opzet en inhoud van de omgevingswet wat betreft het waterbeheer, bekend met de opzet en inhoud van het Besluit act


Duur:
1 dag

Website

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Het huidige omgevingsrecht | De belangrijkste ontwikkelingen, veranderingen en aanpak van de Omgevingswet | De verschillen tussen het huidige wettelijke stel en het toekomstige stelsel | Snellere projectprocedures en betere besluitvormen | De int


Duur:
4 dagen

Website

Utrecht

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
nationale producten van het nieuwe stelsel omgevingsrecht | instructieregels van het besluit kwaliteit leefomgeving | flexibel werken binnen de instructieregels |


Duur:
2 dagen

Website

Omgevingsadviseur Niet vermeld

Utrecht

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
kansen die de nieuwe wet biedt | samenwerken | omgevingsmanagement | cultuurverandering | de opleiding gaat niet in op de inhoud en regels van de omgevingswet, maar op de consequenties er van


Duur:
6 dagen

Website

Utrecht

Berghauser Pont Academy

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Overzicht omgevingswet | gevolgen waterschappen en gemeenten | van projectplan naar projectbesluit | watervegunning en lozingen | de nieuwe watertoets |


Duur:
1 dag

Website

Waterwetgeving Niet vermeld

Utrecht

Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
De Waterwet met doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet | De verhouding tussen de Waterwet, Wabo, Wro en Wet bodembescherming | De regelgeving over lozingen, met name het Activiteitenbesluit | Keur nieuwe stijl: met praktijkvoorbeeld Hoogheemraadscha


Duur:
3 dagen

Website

Niet vermeld

Citaverde college

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Europees en Nederlands kader natuurwetgeving | wet natuurbescherming | gedragscode | terreinverkenning | herkennen flora en fauna


Duur:
2 dagen

Website

Niet vermeld

Citaverde college

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Europees en Nederlands kader natuurwetgeving | wet natuurbescherming | herkennen flora en fauna | vrijstellingen en ontheffingen | handhaving gedragscode | werkprocessen


Duur:
2 dagen

Website

Brabant

Helicon bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen.


Duur:
2 dagen

Website

Brabant

Helicon bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen.


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

Helicon bedrijfsopleidingen

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
3 dagen

Website

Gelderland

Groeipunt

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
basiskennis wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

Groeipunt

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
basiskennis wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
2 dagen

Website

Overijssel

Groeipunt

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Context flora- en faunawet | kennis van beschermde flora en fauna | zorgvuldig handelen en werktechnieken | communicatie en werkproces


Duur:
3 dagen

Website

Groningen

Terra Next

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
basiskennis wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
2 dagen

Website

Groningen

Terra Next

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
basiskennis wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
2,5 dagen

Website

Niet vermeld

Terra Next

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
basiskennis wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen | Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht | Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten | Rode lijst-, doel- en


Duur:
2,5 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
De volgende onderwerpen komen aan bod: Belangrijkste punten uit Wet Natuurbescherming voor uitvoerende medewerkers, herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen, beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen, verboden en


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
De volgende onderwerpen komen aan bod: Belangrijkste punten uit Wet Natuurbescherming voor uitvoerende medewerkers, herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen, beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen, zorgvuldig


Duur:
2 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij


Duur:
2,5 dagen

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten e


Duur:
3,5 dag

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
In deze training bij IPC Groene ruimte leert u, vanuit de rol als opdrachtgever of opdrachtnemer, de wetgeving en bijbehorende instrumenten toe te passen in al uw projecten en contacten. Planning en budget van uw plannen worden hierdoor beënvloed.


Duur:
3,5 dag

Website

Gelderland

IPC Groene Ruimte

Vakgebied:
Wetgeving

Programma:
In de training van IPC Groene Ruimte leert u de in al uw voorbereidingen voor planvorming, aanbesteding of uitvoering de gedragscode ëRuimtelijke Ontwikkelingë toe te passen.


Duur:
3,5 dag

Website